رای دیوان عدالت اداری در خصوص ایین نامه مصوب 1317
آیین نامه قانون پیش فروش آپارتمان
دانستنيهاي حقوق ثبت:

 

gallery

93/09/11

نويسنده: مهدي كشاورزي*

براي تقسيم ارث بين ورثه، دريافت گواهي حصر وراثت که تعيين کننده تعداد ورثه و سهم الارث هر وارث است ضروري است.
    اين گواهي حکم مجوز قانوني براي انتقال دارايي به نام ورثه است. حال آن که امکان دارد انتقال رسمي اموال متوفي به نام ورثه مدت ها بعد از فوت انجام شود، بنابراين مالکيت آن ها از لحظه مرگ شروع مي شود. بطور مثال اگر ملکي از متوفي در اجاره غير باشد و دريافت گواهي حصر وراثت يا انتقال رسمي ملک متوفي به نام ورثه به طول بکشد و به فرض بعد از چند سال يا چند ماه انجام شود ورثه با وجود اين از لحظه فوت مورث خود مالک محسوب مي شوند و مستاجر ملک مکلف است اجاره بها را از لحظه فوت محاسبه و به ورثه پرداخت کند. ضمن اين که مستاجر نمي تواند با استناد به اين که انتقال رسمي ملک به نام ورثه يا اخذ گواهي حصر وراثت بعد از چند سال يا چند ماه صادر شده است و ملک بعد از چند سال يا چند ماه به نام ورثه شده از پرداخت مال الاجاره خودداري کند و فقط از زمان انتقال رسمي ملک يا از تاريخ صدور گواهي حصر وراثت اجاره را پرداخت کند.
    در حال حاضر اين گواهي از طريق شوراي حل اختلاف محل اقامت متوفي و به درخواست هر يک از ورثه و نه همه ورثه يا وکيل هر يک از آن ها صادر مي شود.
    براي درخواست گواهي حصر وراثت، تنظيم دادخواست در فرم هاي چاپ شده در يک برگ و ضميمه کردن مدارکي همانند گواهي مالياتي، گواهي فوت، استشهاديه محلي که به امضاي سه نفر رسيده باشد و امضاي آن ها در يکي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد همچنين فتوکپي شناسنامه ورثه و متوفي لازم است.
     گفتني است چنانچه دارايي متوفي از حداقل مقرر در قانون ماليات بر ارث تجاوز نکند، گواهي حصر وراثت بدون نياز به انتشار آگهي در روزنامه صادر مي شود. ليکن در صورتي که دارايي متوفي بيشتر از حداقل ياد شده باشد، انتشار سه نوبت آگهي در روزنامه و گذشت مدت زمان لازم از نظر اطمينان از وجود يا نبود وصيتنامه يا وارث ديگر، صادر و به ورثه ابلاغ مي شود.
    طبق ماده 907 قانون مدني در صورتي که فرزند منحصر به يکي باشد - دختر يا پسر - تمام ماترک به او مي رسد و درصورتي که فرزندان متوفي چند پسر يا چند دختر باشد، ماترک بين آن ها به تساوي تقسيم مي شود. اگر فرزندان از هر دو جنس باشند، يعني هم پسر و هم دختر، سهم پسر دو برابر دختر خواهد بود که به نسبت دو به يک بين آن ها تقسيم مي شود.
    
    
    * وکيل پايه يک دادگستري
    
    قانون: گواهي حصر وراثت، مجوز قانوني انتقال اموال به ورثه

 برگرفته: ايران، مورخ 9/9/93، صفحه 18 (حقوقي)      


سوابق تاریخی
درباره دفترخانه
چگونه یک سردفتر شوم؟
اخبار آزمون
تازه های نشر
مشمولین ماده 69
مقالات حقوقی
قوانین و مقررات
بخشنامه های ثبتی
دادگاه انتظامی سردفتران
آراء وحدت رویه
طرحها و لوایح در خانه ملت
آراء دیوان عدالت اداری
مرور جراید و خبرگزاری ها
عناوین برگزیده

:: تغییر شکلی در تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی
:: نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
:: ارسنجاني: از روزنامه نگاري تا اصلاحات ارضي
:: حق شفعه و شرایط آن چیست؟
:: وکالت اتفاقي، تسخيري و معاضدتي
:: ايرادات حقوقي كد رهگيري
:: جزوه شماره دو حقوق ثبت
:: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثيق اسناد تجاري
:: جزوه شماره یک حقوق ثبت
:: بررسي رويکرد کيفري حفظ اراضي زراعي و باغها
:: تصدیق صحت امضاء
:: تدليس چيست؟
:: ایداع موردمعامله در فسخ معامله
:: شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه
:: بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی
:: حق اعيان در حقوق ثبت و دعاوي مرتبط با آن
:: پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران
:: مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاري
:: وکالت و حق الوکاله
:: مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران
:: خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
:: نقدو شرح قانون مالیات های مستقیم
:: نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملك غير قابل افراز
:: تفاوت افراز وتفكيك در املاك مشاعي
:: صلح و جعاله
:: دستور العمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی
:: بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
:: بررسی مبانی فقهی حقوقی قائده تلف مبیع قبل از قبض
:: بیع زمانی
:: آشنایی با ارکان صلح
:: بررسی قانون تسهیل تنظیم اسناد
:: نظام سردفتری در فرانسه
:: مسئولیت سردفتران
:: چرا سند ثبت می کنیم
:: حقوق اراضی
:: جایگاه ثبت اسناد در ایجاد صلح اجتماعی
:: توقیف اموال منقول و غیرمنقول
:: وکالتنامه حضور در مجامع عادی و رسمی
:: نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاک
:: جايگاه دفاتر اسناد رسمى در نظم حقوقى كنونى
:: خلاصه قانون سردفتران در آلمان قسمت دوم
:: خلاصه قانون سردفتران در آلمان قسمت اول
:: بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران
:: وظايف و مسئوليت‌هاي دفترياران
:: کفالت دفاتر اسناد رسمی
:: اقدامات ثبتى در مورد سهم‌الارث زوجه
:: جعل معنوى يا مفادى موضوع ماده 100 قانون ثبت
:: بحثی درباره حق الثبت و حق‌التحرير انتقال املاك
:: جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى
:: مشخصات تابلوهای دفاتر اسناد رسمی،دفتر ازدواج وطلاق

دکتر سید حسن امامی؛ مدرس حقوق ثبت و اصول محاکمات
علی اکبر داور؛ معمار نظام ثبتی ایران
بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی
   

 

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري | قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران | مجلس شوراي اسلامي | پايگاه اطلاع رساني دولت | سازمان ثبت اسناد و املاك كشور | كانون سردفتران و دفترياران | كانون وكلاي دادگستري مركز خبرگزاري جمهوري اسلامي | خبرگزاري ايسنا | خبرگزاري ايلنا | خبرگزاري فارس | خبرگزاري ملت | خبرگزاري دانشجويان ايران

Created By: IRANNOTARY , Area of Law Study
All Right Reserved ©2008 - 2014 Tehran,Iran